Prezentace Strana soukromníků České republiky v Šumperku

Šumperk, Malá Vídeň a Mexiko

Snad ještě nebylo zapomenuto, že se Šumperku na počátku dvacátého století dostalo pojmenování Malá Vídeň jak dynamikou rozvoje, tak ojedinělým architektonickým a kulturním kvasem. Náleželo k dobrému společenskému tónu navštívit Šumperk a podpořit Šumperské.

Strana soukromníků České republiky ve spolupráci se Svobodnými vsadila na dobré jméno a prezentaci svých zájmů v Šumperku v sobotu 3. září 2026. Jistěže to nebylo snadné. V témže čase se odehrával nad šumperským nebem letecký den a v nedalekých Hanušovicích teklo pivo. Mělo tomu tak být a vše se vydařilo. Zeptejte se Šumperských – těch pěti set přítomných během slunného odpoledne. Pokud někdo očekával politické klání, byl zklamán. Společnost se radovala za slováckého cimbálu Standy Gabriela, Milan Drobný či Felix Slováček nezklamali.

Pro autora těchto řádků je příjemným konstatováním, že se vše odehrávalo na pomyslné „mexické hranici“, v Mexické restauraci a jejím zázemí. Protože jsem na svých cestách Latinskou Amerikou vícekrát na obdobných místech pobýval, jen konstatuji – velmi povedené.

Text IBS / Foto Veronika Hyláková a kol.