Představení monografie autorské dvojice Alena Kavčáková a Ivo Barteček

Palác knih Luxor Praha a Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci pozvaly ve čtvrtek 25. srpna 2016 své čtenáře k představení monografie autorské dvojice Alena Kavčáková a Ivo Barteček – „Kniha výtvarných autogramů evropské moderny / The Book of Artistic Autographs of European Modernists“ (Olomouc 2015). V Luxoru byla tímto vstupem zahájena podzimní sezóny po prázdninové přestávce.

Vydavatelský dům olomoucké univerzity zastupovala ředitelka Vydavatelství UP paní Hana Dziková, za autory hovořil Ivo Barteček. Monografie vyšla v ediční řadě MEMORIA ARTIS, která dlouhodobě poutá pozornost nadnárodní kunsthistorické veřejnosti. Memoria artis představila H. Dziková, vlastní monografii I. Barteček.

Těžištěm knihy je zpřístupnění dvaceti šesti „obrazů“ ze života evropské malířské moderny (od Renoira, de Toulouse-Lautreca či Degase až po Picassa, Matisse nebo Miróa), tak jak se uchovaly v památníku soukromé povahy. Autorkou dvaceti šesti kapitol a analytických pojednání o zastoupených autorech a jejich drobných dílech je Alena Kavčáková z Katedry dějin umění FF UP, autorem kapitol pojednávajících o osudech památníku je Ivo Barteček z Katedry historie FF UP. Recenzního řízení se ujal mimo jiné pražský umělecký historik, znalec románského umění  a evropské moderny Pavel Štěpánek. Kniha výtvarných autogramů, jejíž text byl připraven v česko-anglické verzi, je jedinečnou kronikou evropského a světového moderního malířství – svědectvím pro tři století.

Odpoledního setkání přátel i zájemců se za uvedení Petra Šaška z Luxoru zúčastnili minulí i současní přátelé Univerzity Palackého, kolegové z České republiky, Evropy i Ameriky. Bylo potěšením setkat se s paní Sylvou Fischerovou, dcerou J. L. Fischera, prvého rektora obnoveného univerzitního učení v Olomouci.

Text IBS / Foto Petr Brodecký