Nově otevřena Restaurace Vila Primavesi – Zahájení Ivo Barteček

Ve čtvrtek 1. září 2016 začal nový školní rok. Ve čtvrtek 1. září byla nově otevřena Restaurace Vila Primavesi (Univerzitní 7) v Olomouci. Na tradici italského a rakousko-uherského bankovního rodu a domu teď se starostlivostí o kulinářskou spokojenost naváže restaurace vedená panem Jiřím a jeho nejbližšími.

Pár slov, o něž jsem byl na úvod a k zahájení provozu požádán, mělo doložit, že v Olomouci není v průběhu tisíciletí – s výjimkou přemyslovského hradu – lepší adresy. Akropole nad meandry řeky Moravy vábila k usazení a svou strategickou polohu si uchovala do dvacátého století. Rodina Primavesi jen dotvořila další z dominant na ověřeném místě. Jména jako Klimt či Hoffmann pak souzněla s kvasem evropského uměleckého dění, které vstupovalo i do Olomouce. Nač je pyšná Vídeň, má i Olomouc.

Přítomná společnost mající na srdci blaho Olomouce se bavila dobře. Doložila, že Vila Primavesi láká i dnes.

Text IBS / Foto Janka Řehulková