Vizitka kandidáta do voleb do Senátu PČR 2016, Český rozhlas

 

prof_phdr_ivo_bartecek_csc___02

Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.

Volební obvod 61 / Olomoucko

Nezávislý kandidát s podporou Strany soukromníků České republiky

 

Vizitka kandidáta do voleb do Senátu PČR 2016, Český rozhlas

První odpověď 60 sekund, každá další 30 sekund – viz instrukce

Varianta: domácí příprava 23. 8. 2016, natáčení 24. 8. 2016, vysílání 21. 9. 2016  

 

Proč by lidé měli volit právě Vás?

Vstupuji do voleb s tím, co umím. Za kandidáty hovoří již odvedená práce – méně sliby, ty jsou nedůvěryhodné. Můj podpis mají na svých diplomech tisíce absolventů olomoucké univerzity. Společně jsme odvedli výbornou práci.  A právě tak můžeme pokračovat v Senátu.

V pozici vysokoškolského učitele naslouchám třetí desetiletí názorům studentek a studentů, těm nejmladším i těm nejzkušenějším –  studentkám a studentům univerzit třetího věku. Jsou kritičtí ke stavu společnosti. Pociťují, že jsme omezováni – a to i ve svých právech vyslovit názor. Vytratilo se umění naslouchat. Vytratilo se vážit si poctivé práce.  

Má zkušenost je domácí i zahraniční. Dovoluje mi srovnání. Měli jsme a máme kvalitní školství, zdravotnictví. Měli jsme a máme špičkové odborníky, podnikatele, řemeslníky. Jednoznačně jsem pro podporu domácí tradice – české značky. Chci ráno nakupovat v domácí pekárně čerstvé a ne zmražené pečivo. Právě s tímto programem oslovuji voliče.

Jaký nový zákon nebo novelu byste navrhoval jako první?

Posláním Senátu je vážit zásadní rozhodnutí, a tedy i zákony a jejich dopad na každého občana. Nastal čas klást si otázku, zda všechny ze zákonů skutečně sledují prospěch občana a společnosti. Zákony, které nenaplňují prospěch občana, ba jdou dokonce proti jeho zájmu, je nutno revidovat či rušit. Udělejme každý měsíc něco pro spokojenost občana. Začněme u různých registrů.

Jak byste chtěl zvýšit důvěryhodnost Senátu?

Odpovím,  čím na sebe může Senát poutat kladnou pozornost. Opět konstatuji  – konat ve prospěch občana. Ve skutečnosti vidíme odklon od modelu vážení si občana (jeho práv a povinností) a příklon k modelu autoritativního rozhodování. Senát ať je institutem, který si váží občanů a pomáhá naplňovat jejich potřeby. Stručně – Senát ať brání občana před byrokratizací a zjednodušuje život občana.

Co je nejpalčivějším problémem Vašeho volebního obvodu a jak chcete přispět k jeho řešení?

Dopravní priority jsou samozřejmostí, ale o těch Senát jednat nebude. Jinými slovy: Senát se dotýká přednostně obecných problémů a ty jsou aktuální i v obvodu 61. Co uděláme pro důchodce, aby byl jejich životní standard kvalitní? Jak podpoříme mladé rodiny, protož právě tak je možné zastavit „vymírání Evropy“. Totéž se týká zdravotní dostupnosti, zaměstnanosti atd. včetně bezpečnosti. Právě v těchto oblastech potřebuje občan zastání i na Olomoucku.

Co byste konkrétně udělal pro zlepšení politické kultury České republiky, tedy nejen Senátu?

Politická kultura České republiky se týká všech – každého z nás. Prověřenou cestou je začít u sebe – každý z nás. Chovej se tak, aby si tě lidé vážili, slýchával jsem od babičky.  Moderní Evropa byla vystavěna na idejích „žít a nechat žít“.  Buďme slušní. Stačí drobnost – denně alespoň jeden kladný skutek. Být korektní a slušný není slabost, být korektní a slušný je normální.

Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným zaměstnaneckým, podnikatelským, politickým nebo dalším aktivitám?

Již vícekrát jsem uvedl, že má kariéra univerzitního profesora byla naplněna, a to úspěšně.  Práci jsem vždy vykonával na plný úvazek, a právě proto jsem byl třikrát děkanem fakult.  Zkušenosti, které jsem nabyl, domácí i zahraniční, dnes nabízím. Senátorské působení je prací na plný úvazek. Jiná varianta neexistuje. Mám prostor a čas. Jsem k dispozici.

Váš

Ivo Barteček


rozhovor a2___view